Minska stress på jobbet

Hälsoundersökningar som har gjorts visar att nästan varannan som är anställd känner sig mycket ofta eller ofta stressad på sin arbetsplats.

Det är en hälsorisk att ta på stort allvar när man blir utsatt för långvarig stress. Detta kan leda till att du presterar mycket sämre och arbeta med att motverka stressen är därför mycket viktigt. Alla behöver lugn och ro ibland.

Anledningen att de flesta känner sig stressade är hög arbetsbelastning, otydlig ledarskap, krav på tillgänglighet även utanför arbetstid med mera. Stress är en av de mest vanliga orsakerna till långtidssjukskrivning idag.

Tips för att minska din stress

Det finns en del tips att ta till sig för att minska stressen på sin arbetsplats. Gör så att det går att ersätta dig. Var inte ensam om ett projekt, eller något som bara du kan. Involvera dina kolleger så att det alltid finns någon som kan ta över ditt projekt eller arbetsuppgifter om det skulle behövas. Detta minskar din stress om du exempelvis blir sjuk.

Pausa

Det är viktigt med regelbundna korta pauser under hela arbetsdagen. Ät din lunch, hoppa inte över den för du har mycket att göra. När du är ledig så se till att hitta något som ger dig ordentlig återhämtning.

Styr tillgänglighet

Styr själv när du vill vara tillgänglig för jobbrelaterade saker efter arbetstid. De sista timmarna innan läggdags är det bra att undvika jobbrelaterade saker och istället göra sådant som faktiskt får dig att komma ner i varv istället.

Motion

Motion har visat sig att öka motståndskraften till stress. Det är viktigt att röra sig regelbundet och få in fysiskt aktivitet i din vardag.

Ställ rimliga krav

Ställ rimliga krav på dig själv. Vi är våra egna största kritiker vilket gör att vi sätter höga krav på oss själva. Ta inte på dig fler arbetsuppgifter bara för att visa för dig själv, kolleger eller chefer hur mycket du kan. Detta ger oftast motsatt effekt och du kommer känna dig ännu mera stressad med ännu mera uppgifter och måsten.

Dela upp projektet

Bryt ner stora arbetsuppgifter i mindre delprojekt. På detta sättet får du en bättre överblick över projektet och om det känns okontrollerbart prata med chefen och kollegorna. Du ska aldrig vara rädd för att be om hjälp.

Truckförare får nackskador

Nackskador, musarm och andra skador på grund av stillasittande är vanligt hos personer som jobbar på kontor, men en ny studie visar att just problem med nacken och nackskador är värst och vanligast förekommande hos dem som arbetar som truckförare.

I en ny undersökning Sveriges Television skriver om så har det visat sig att de som är i störst behov av en ergonom på grund av sina stela nackar inte är kontorsarbetare utan truckförare. Och ser man till de 150 000 truckförare som finns i Sverige är antalet med nackbesvär stort, närmare hälften av dessa uppger nämligen att de har eller har upplevt smärta i nacken.

”I en undersökning har 150 truckförare berättat om arbetsbelastningen. Utav dessa är 110 män och 40 kvinnor. 49 procent av de undersökta förarna har eller har haft smärta i nacke och skuldror.” läs mer här.

Enklare att förebygga på kontor än i truckar

En anledning till varför nackskador är vanligare hos truckförare än hos kontorsfolk är troligtvis på grund av deras arbetsmiljö inne i truckarna. Sitter man på ett kontor och börjar uppleva smärtor kan man förhindra större skador genom att fokusera på ergonomin på själva kontorsrummet såsom att byta till ett höj- och sänkbart skrivbord i stället för att sitta vid ett vanligt eller genom att byta kontorsstol. Lika lätt är det inte inuti det lilla utrymmet man sitter i när man arbetar i en truck. Men hur omfattande problemet är hos truckförarna kommer första att framgå på en internationell konferens i Italien där studien kommer att presenteras, men just konstiga arbetsställningar under lång tid är en starkt bidragande faktor.

Teambuilding med profilkläder

Teambuilding är ett av de viktigaste sättet på vilket ett företag kan skapa lojalitet bland sina anställda. Porfilkläder är ett bra sätt för de anställda att skapa en gemensam representation och gör dessutom att företaget kan upprepra sina logos inför sina kunder och skapa synbarhet.

 Profilkläder är ett smart sätt för företag att skapa en sammanhållen representation. Vikten av profilkläder i brakvalitet är mycket stor och bör inte underskattas. Du kan läsa mer om grundläggande marknadsföring här.

De vanligaste profilkläderna

Nuförtiden finns det en uppsjö av profilplagg såsom hoodies, t-shirts, linnen och jackor men ett företag kan i stort sett välja vilka kläder som helst. Nätet har bidragit med en rad leverantörer som står redo att erbjuda sina tjänster och trycka upp bra kvalitetssäkrade plagg. Profilkläder kan både användas för att göra sig synlig på en mässa eller konferens men kan förstås också bäras av folk som till exempel jobbar inom vård och omsorg. Det brukar uppskattas och ger ett professionellt intryck.

Arbetskläder kan också dras på skatten och mer om det kan du läsa på  Skatteverket, här är ett utdrag:

Om de kläder som dina anställda får av dig är vanliga klädesplagg, t.ex. jackor, kostymer, dräkter, skjortor, blusar och byxor är det oftast en skattepliktig förmån. Det gäller även om kläderna är försedda med logotyp, eller att de enligt avtal inte får användas privat. Vissa förutsättningar ska vara uppfyllda för att sådana kläder ska vara skattefria för den anställde.

Välja rätt tryck och placering

Det är en bra idé om man placerar sitt tryck synligt och väl på plagget samtidigt som man väljer färger och budskap som direkt associeras med företaget. Loggan eller budskapet bör vara synligt i de flesta vinklar så en placering både fram och bak är att rekommendera.

Låt dig coachas av en ergonom

Ibland behöver man vägledas av en ergonom. Det är nämligen vanligt med skador av olika slag på grund av att man sitter för mycket på ett särskilt sätt, till exempel med böjd nacke, dålig hållning eller ansträngda armleder. Mer om detta skriver vi idag.

 

ergonomi ont i rygg stel MINDREDet är mycket som man kan göra för att få en bättre arbetsmiljö ekonomiskt, till exempel införskaffa ett höj- och sänkbart skrivbord från aktivmiljo.se. Annat att tänka på kan man med fördel läsa sig till på myndigheten Arbetsmiljöverkets hemsida. Här finns mycket att lära sig, både hur man som arbetsgivare kan tänka och vad man har rätt till som anställd när det kommer till just arbetsmiljö. När det kommer till inomhusarbete, som ju är de allra flestas arbetsmiljö, finns det en hel del att tänka på, så som risker i lokaler och i arbetsutrymmen, ibland beror dessa på maskiner och fordon men risker kan även innefatta den fysiska bilden av arbetsplatsen, detta kan vara att:

 

 • Små utrymmen som gör att det är svårt att variera sitt- och ståpositioner
 • Ojämna golv som riskerar snubblingar och fall
 • Dåliga räcken, ledstänger, trappor och lastöppningar
 • Olämpliga utrymningsvägar som försvårar utrymning vid brand
 • Dålig ventilation som gör en trött och seg
 • Olämpliga materialval som försvårar astma eller allergi
 • Dålig belysning som bländar och gör arbetet tröttande
 • Höga ljudnivåer som buller, som kan ge hörselproblem och stress
 • Störande ljud som försvårar möjligheten att kunna koncentrera sig på arbetet

 

Elkers.seI Svenska Dagbladet kan vi vidare läsa om hur det faktiskt är ny teknik som på många sätt är anledningen till en rad uppkomna ergonomiproblem. Dessa har kommit att döpas efter den tekniska apparat de är orsakade av (av överanvändning). Det är allt från paddnacke, sms-tumme till mobilarm. Det som är svårt att användningen av dessa ”devices” har ökat i så snabb takt att varken forskning eller Arbetsmiljöverket faktiskt hinner med att komma med nya rön samt att vägleda eller coacha. Den digitala revolutionen har många fördelar, det kan man konstatera, men inte när det kommer till att få folk att röra sig mer eller belasta kroppen rätt. Bland annat har frekvensen av nackbesvär hos unga ökat markant de senaste åren, något som oroar forskare.

 

Variera dina sittpositioner och böj inte nacken för djupt

I Expressen kan vi läsa om hur man slipper paddnacke och laptopknä, det är nämligen så att en bärbar dator kan ge utslag på benen. Ja, det är inte svårare än att sluta ha den där på benen, det är inte värt de utslag som kan uppkomma och dessutom bestå. Med paddnacke är det samma sak, ställ paddan på ett bord i stället och vila din kära nacke, den ska inte behöva utsättas för sådan press och tyngd som den gör av våra föränderliga tekniska vanor. Sitter man framåtböjd får man fysiskt ont efter ett tag, det är en lätt ekvation. Knepet är att variera din sittställning, för det handlar till syvende och sist om att man använder samma muskler hela tiden och detta gör dessa slitna och stressade, inflammerade om man så vill. Så sitt, stå och variera din sittställning. Träna gärna också om du har tid.

Påhittad lärare höll 257 kurser

Nu har det kommit fram ett stort avslöjande att inom Studiefrämjandet att en person har hållit i nästan 300 kurser – som inte existerat. För detta bidragsfusk har Umeåregionen nu tvingats betala tillbakanästan nio miljoner kronor. Frågan är hur man inte har kunnat märka detta och vad för åtgärder som nu ska vidtas. 

1134120-dishonest-liarI dn.se går det att ta del av nyheten där en person, Gustav Gustavsson, har lurat Studiefrämjandet på mängder av pengar genom kurser som aldrig funnits. Han var en så kallad cirkelledare som hade hand om 257 kurser i Umeå. Eller på pappret hade han hand om kurserna, men i verkligheten inga. Detta är något som nu fått Studiefrämjandet i Umeå att betala tillbaka 9 miljoner kronor för detta bidragsfusk.

“Jag har absolut aldrig varit med om någonting liknande, det är en extrem situation som har varit i Umeå och jag tror att väldigt många känner sig förda bakom ljuset.”

Skolväsendet ska man kunna lita på! När det kommer till kompetensutveckling så är det otroligt många människor som är inblandade samt att det är en stor maskin som politikerna årligen vill förbättra. Vi har tidigare skrivit om att det är bra att finna balansen i sin ekonomi. Detta är extra viktigt när det kommer till studier eller när man vill vidareutveckla sin inom sitt yrkesliv. Genom att ha koll på sin ekonomi har man en sak mindre att fundera kring. Men, kanske bör man även nu hålla koll på sina pengar samt om ens utbildning verkligen existerar?

Personalhälsa och organisation hänger ihop

I en nu aktuell forskning kan man se att personalhälsan och hur verksamheten organiseras hänger ihop. Om många är sjukskrivna är det ett tecken på att organisationen inte sköts så bra som den bör. 

1666007-man-with-paper-heart-on-white-backgroundDet är i en artikel från Sveriges Radio som man kan ta del av att man nu, i en forskning i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola sett ett samband när det kommer till hur en organisation styrs och hur hög sjukskrivningarna är. Vad man kan se är att kommuner som satsar på att se till så sina anställda håller sig friska och använder sig av företagshälsovården får då en personal som mår mycket bättre. För vad man ska tänka på som företag är att man inte är så mycket utan sin personal. Och det finns så otroligt mycket man som ledningsgrupp kan göra för att främja ett bra klimat. Allt från att vara inkluderande och med det låta sina anställda känna sig delaktiga i företaget, som vi skrivit mer om här. Men, även att vara uppmärksam på hur klimatet och arbetsbelastningen.

Personalet har makt

Vad man som anställd även ska tänka på är att man har mer makt än vad man kanske tror. Man måste våga stå på sig och tro på hur mycket man är värd. För, om man inte säger något så kan man heller inte klaga då ledningen inte vet hur man mår. Sedan är det en annan sak om ledningen väljer att ignorera och köra en i botten. Då får man helt enkelt se sig om efter ett nytt jobb om situationen inte blir bättre.

Flytta kontoret

Det finns flera anledningar att flytta kontoret så som för att skapa en nytändning av inspiration bland företagets medarbetare genom kontorsflytten eller för att expandera företaget – men vanligaste anledningen är egentligen att lokalhyrorna blir för höga vilket orsakat flertalet omlokaliseringar av företag från Stockholms innerstad till kringliggande områden.

När det kommer till att genomföra en höga hus företag kontorkontorsflytt är det mycket som bör tänkas över rent logistikmässigt såsom hur och när saker och möbler ska flyttas samt hur billig frakt man kan förhandla fram med flyttbolaget för att se hur mycket flytten i så fall skulle kosta. Med andra ord är det viktigt att först och främst se huruvida en kontorsflytt rent kostnadsmässigt skulle gynna företaget eller ej både på lång och kort sikt. Ett exempel på storföretag som gjort just detta är banken SEB som valt att flytta sina kontor från Stockholms innerstad till förmån för den nya Arenastaden i Solna och detta är de inte ensamma om. Bland andra även Telia Sonera och statliga Vattenfall kommer att flytta sina huvudkontor hit – och anledningen? Hyrorna i innerstan är för dyra och därför väljer man istället att leta sig utanför tullarna mot bättre hyror och smartare kontorslösningar, skriver Dagens Nyheter. Men en annan anledning till att flytta sin verksamhet är för att expandera, vilket också tenderar att ge upphov till nya arbetstillfällen och det är något som Sveriges Radio skriver om. Ett företag som arbetar med fyra fasta anställda i dagsläget har nämligen valt att flytta verksamheten till Hofors där de planerar att utöka sin personalstyrka med ytterligare 10 till 15 anställda – vilket betyder att deras flytt kan bidra till att ge nya jobb i Hofors!

Vad ska man ta med sig vid flytten?

Något att tänka på vid kontorsflytt är att ta med sig allt det viktigaste i kontorsinredningen, men även att göra sig av med saker man inte längre har användning för. Dock kan det vara svårt att avgöra vilka saker som ska kasseras och ett exempel på detta görs gällande vid teknikjätten Apples flytt. I kontoret på adressen 1 Infinite Loop finns nämligen Steve Jobs kontor bevarat sedan hans död och har stått orört likt ett mausoleum och nu vid företagets kommande flytt är det osäker om detta kommer att få följa med, skriver Veckans Affärer. Men enligt Apples VD Tim Cook som handplockats av Jobs innan sin död menar att kontoret kommit att bli lite utav en inspirationskälla för honom och en plats av lugn så chansen är hög att det får följa med vid flytten – användbart eller ej.

Trend: Jogga vid skrivbordet

En ny hälsotrend spirar på kontoret: löpband under skrivbordet för att gå eller springa samtidigt som man sköter sina dagliga sysslor.

löpband på gymDet finns det flera smarta sätt att skapa en bra kontorslösning för att både skapa bättre arbetsmiljö och höja medarbetarnas hälsa. Och visst är det vida känt att det är bra för hälsan att stå upp framför skrivbordet då och nu under arbetsdagen, men nu är stå-och-arbeta-trenden på väg ett steg längre. Nu finns företag där de anställda spenderar dagen på löpband som står placerade under skrivbordet så att de kan variera mellan att stå still, gå eller rent av springa samtidigt som de svarar på mail eller skriver PM med mera. Dock är denna kontorslösning inte riktigt möjligt på alla arbetsplatser ännu, utan är del av ett forskningsprojekt som genomförs hos Örnsköldsviks kommun för att hitta ett sätt att få medarbetare att röra sig mer på jobbet. Till Dagens Nyheter säger Johanna Näslund som arbetar som personaldirektör på Örnsköldsviks kommun att det idag finns väldigt lite forskning om aktivitetsbaserat arbetssätt och att man därför i samarbete med Umeå universitet vill se hur rörelse faktiskt påverkar hälsan. Men löpband är inte det enda som medarbetarna på kommunen har tillgång till för att främja sin hälsa. Hos kommunen finns även pilatesbollar att tillgå och ingen på kontoret har en fast arbetsplats utan man har istället valt att göra som så att medarbetarna själva får välja plats utifrån vilket behov man har och vart man ska befinna sig under arbetsdagen. Med andra ord kan medarbetarna själva välja om de vill stå, sitta, gå eller till och med springa vid sitt höj- och sänkbara skrivbord där de även kan koppla in sina bärbara datorer.

Så fungerar forskningsprojektet

I kommunens lokaler finns totalt 16 löpband utplacerade och forskningsprojektet kommer fortlöpa under ett och ett halvt år så under denna tidsspann kommer garanterat både löpanden och pilatesbollarna att finnas på plats. Av de anställda är det totalt 150 personer som fortsätter arbeta i vanlig kontorsmiljö utan löpband och sedan är det 180 anställda som har tillgång – dessa två grupper kommer sedan att jämföras och till hjälp har forskarna enkäter och intervjuer som de analyserar. Bland annat kontrollerar man den upplevda arbetsmiljön och hälsan innan och efter att löpbanden och pilatesbollarna kom på plats – och det ska bli spännande att se resultatet sen!

Hitta balansen med dina pengar

Att hålla koll på sina pengar skapar inte bara ett mer balanserat liv utan får en även att enklare kunna göra upp planer för framtiden. 

Ja, att hålla koll på sina pengar vet egentligen alla människor att man ska göra. Ändå är det så spännande och kittlande att ibland leva över sina tillgångar och bara unna oss det där lilla extra. Men när man lever så är det svårt att göra upp långsiktiga planer, för visst behöver vi människor en buffert? Oförutsedda utgifter kan hända när som. Som tur är finns Meddelandelan.se där man snabbt och enkelt kan få ta ett lån om det skull behövas. Ett snabbt lån kan vara det som krävs för att vända kajutan rätt, men då handlar det om att man vill komma rätt och kan stå emot impulser att handla saker man egentligen inte behöver. När det kommer till att åter igen få en sund relation till sina pengar är det viktigt att man tänker långsiktigt.

Den långsiktiga moroten

Ska du få kontroll över din ekonomi och vara den som bestämmer så är det viktigt att tänka långsiktigt. Gör du det blir det enklare att vika undan för frestelser som kan locka. Och när det kommer till att hålla koll så finns det otroligt många hjälpmedel att ta till. Med dagens teknik och att vi alltid bär runt våra telefoner så är dom vår bästa vän när det kommer till att få koll på ekonomin. det finns många appar ute på marknaden och en otroligt bra app är Tink som gör att du får stenkoll och svart på vitt hur mycket pengar du gör av med på diverse saker. Appen Swish har blivit otroligt populär och har redan miljoner användare. Dock gäller det att se upp om du verkligen får dina pengar samt om banken du har väljer att ta betalt för den tjänsten. Fler och fler banker verkar hoppa på och ta betalt några kronor. Men, det är ett senare orosmoment för dig, just nu gäller det att prioritera rätt. Lycka till!

Marknadsföring är viktigt

Att driva företag är verkligen en otroligt rolig sak, men såklart också en ständig utmaning. Att få ny kunder, som ju faktiskt ett företag lever på, är verkligen inte det lättaste, särskilt inte om man inte marknadsför sig. Så att göra reklam är med andra ord något som är väldigt viktigt, och som tur är så finns det många vägar att gå.

Det är otroligt många svenskar som har tagit det otroligt spännande steget och idag jobbar med sitt alldeles eget företag. Och har man inte vågat så drömmer man inte sällan om att genomföra något som detta. Detta är inget som är något konstigt, det är nämligen otroligt roligt att driva ett företag, och har man startat ett så ska det rejält mycket till för att man ska ångra sig. Men en sak ska man veta, och det är att det också kommer vara otroligt utmanande och inte lätt alla gånger. Att få in nya kunder är nämligen ganska så rejält lättare sagt än gjort, och om det är något som ett företag behöver så är det ju faktiskt nya kunder. Därför måste man vara duktig på att marknadsföra sig, för om ingen vet om att man finns, hur ska de då kunna utnyttja ens tjänster? Låt oss därför ta upp några punkter på just ämnet att marknadsföra sig och sitt företag.

 • Att finnas på nätet är verkligen viktigt för alla företag nu för tiden, ändå är det inte alla som faktiskt förstår hur mycket man kan få ut av det. För inte nog med att närvaron på sociala medier gör ens företag mer produktivt, så är det dessutom många som mer än gärna följer företag på just sociala medier. Så mycket som häften av alla svenskar följer nämligen ett företag på nätet!
 • Som sagt så är närvaron på nätet viktig, men det är såklart inte bara där som man ska vara. Vill man nå så många som möjligt så måste man helt enkelt röra sig på så många ställen som möjligt! Man får helt enkelt ge sig ut och visa upp sig, på allt från mässor till events. Då ska man också se till att ha bra profilprodukter från exempelvis Axon Profil i Stockholm att ge bort, för tro oss, sådant spelar roll!

«