«

»

Att coacha andra

Om du funderar på att byta bransch och alltid har velat jobba med människor så kan coachning vara någonting för dig. Yrket kräver att du är strukturerad och har en talang för att leda in kunder på en helt ny bana. Jobbet innebär som tidigare nämnt att arbeta tillsammans med klienten så att denne kan tillämpa sina nya kunskaper på sitt företag eller vad det än kan vara. För att kunna coacha krävs det att du inbringar tillit till klienten. Det krävs då att du dels har god hand men människor men också har en hel del tålamod. Det finns vissa drag hos personer som gör dessa till en bra coach, kolla om du hör dit.

  • Har du alltid haft bra hand med människor?
  • Hamnar du ofta i ledarrollen?
  • Bidrar du med många kreativa lösningar på din arbetsplats?
  • Litar personer ofta på dig?
  • Är du duktig på att hantera pressade situationer?

Om dessa karaktärsdrag stämmer in på dig bör det nog vara läge att omskola dig till coach, här finner du mycket läsvärt om coachutbildningar. Coachning är inte bara ett populärt yrke idag utan vi ser även på olika tv-program som tar upp fenomenet och gör tv-serier av det, ett exempel är Lena Endres tv-serier Coacherna där hon spelar en livscoach med egna problem.