«

»

Bra kontroslösnin ger bättre arbetsmiljö

När det kommer till vår arbetsplats så är det otroligt viktigt att vi både trivs och har en arbetsmiljö som både ät tillfredsställande och ergonomiskt bra.

Det är inte bara att fara till jobbet och riva av några timmar för att sedan bege sig hem och tar ett springpass. När det kommer till vår arbetsplats är det viktigt att de anställda ska våga kräva både en stimulerande arbetsplats där de känner att de kan yttra sig och koppla av på, men även där de har rätt bort, stolar och andra kontorsmöbler som underlättar.

Rätt kontor, rätt förutsättningar

Genom att de anställda befinner sig på ett stimulerande kontor kan man både få igång kreativiteten och arbetsprocesserna blir bättre, vilket i sin tur leder till bättre effektivitet och mindre sjukskrivningar som leder till att företaget går bättre. Det är alltså av största vikt att man som företag lyssnar på personalen. Arbetsmiljöverket menar att 6 av 10 anmälningar vid arbetsskador är belastningsskador, vilka kan förhindras med rätt ergonomiska kontorsmöbler. Och det är inte bara lyx med ergonomiska möbler, utan en bra och långsiktig investering.

Det bästa kontoret

För att få till det bästa kontoret så finns det många bra lösningar. Och den kanske bästa är självklart att se till sitt eget företag och vad som är bäst för just dessa och ta alla tips och göra om de till sina egna. Många menar att öppna kontorslandskap skapar ett bättre klimat med mer öppenhet, medan andra hävdar att just detta skapar större oro. Det finns även de företag som helt tagit bort de fasta platserna för att få större kreativitet. Men, i grund och botten handlar det om att man ska tänka på det ergonomiska och få in det i alla olika delar som man väljer att förbättra. Gör man det kommer man få långsiktigt bra resultat och ett gladare företag.

Så, som chef är det viktigt att tänka på de anställda, men det kan ibland vara svårt att se behoven så det är minst, om inte mer, lika viktigt för personalen att våga ta upp dessa frågor.