Coacherna är här för att stanna

Det blir alltmer tydligt att det mesta vi känner och upplever framför allt beror på hur vi mår rent psykiskt. Inom medicinen har det varit känt länge att en medicin som patienten tror är effektiv är mer effektiv än en medicin som patienten inte tror på. Detta gäller även om den förra medicinen bara består av sockerpiller. För att det ska fungera krävs också att patienten inte är medveten om att han eller hon blir ”lurad”. Denna metod kallas för placebo och är mycket kontroversiell, just eftersom den innebär att patienten i någon mån blir lurad.  Många läkare tycker att det strider mot yrkets etiska kod att använda placebo i behandlingen av patienter.

Använd placebo på dig själv

Vad man än tycker om placebo som behandlingsmetod så visar det att positivt tänkande kan ha effekt. Genom mental träning kan du stärka dig själv och överkomma hinder och svårigheter. Det här är dock ingenting som man kan uppnå över en natt. Du vet vad man brukar säga: det tar ingen tid att förstöra en sak, men det tar lång tid att bygga upp den igen. Det förhåller sig på samma sätt med självkänsla och självförtroende.
En annan sak som inte sägs lika ofta är att vem som helst kan förstöra någonting, som ett hus eller en dator, men det krävs en expert för att laga det igen. Riktigt så illa är det inte med självförtroende. Men det är lättare att bygga upp det med hjälp av en expert, framför allt om det har raserats en gång. Det är den här typen av problem som man kan få hjälp med av en coach.

Coachning på andra områden

Även när det gäller annat än livskriser kan det vara bra att få hjälp från en coach eller en annan expert. Det gäller exempelvis den som är arbetslös och behöver hitta ett jobb, eller den som har ett jobb men vill hitta nya vägar i karriären.  Det finns ofta en coach som kan hjälp dig med det problem du har.