«

»

Dags för tillfällig kompetens?

Många företag gynnas av att anlita tillfälliga chefer för att röra om i grytan och på så vis påverkas företagets ledning och drift inte negativt under långa sjukskrivningar och ledigheter.

För stora och små företag är det alltid viktigt att ha kompetent backup-personal som snabbt kan hoppa in och sätta sig i den roll som arbetsuppgifterna kräver men när det är chefens position som tillfälligt behövs fyllas kan det bli svårare. Sålunda är det ytterst viktigt för företag att anlita rätt konsultmäklare som snabbt kan fylla chefens position med en kompetent och erfaren interim chef. Den grundläggande regeln när det kommer till att välja konsultmäklare är att denne ska vara nischad inom just interim på hög nivå och inte enbart hyra ut konsulter för lägre positioner än chefsbefattningar. Ett bra exempel är Konsultmäklaren Brightmill AB som låtit specialisera sig inom interim management-tjänster som specialister inom företagsledning, ekonomi, HR, sälj & marknad, IT & teknik samt produktionsledning för att på så vis sticka ut på konsultbolagsmarkanden. Vidare kan man i nämnda konsultmäklares affärsbeskrivning notera att de arbetar med transparens när det kommer till sina uppdragsformer för att på så vis både ge uppdragsgivaren och vald konsult en insyn i vilka kostnader som går vart och på så vis tydliggöra på vilket sätt resurserna fördelas.

Varför använda interim-tjänster?

I dagsläget finns det flera anledningar till att hyra in personer för chefsuppdrag som varar under en begränsad tid och det kan vara alltifrån föräldraledighet till sjukskrivningar. Så när en medarbetare på en chefsposition måste avstå från sitt uppdrag under en tid är det bra att hyra in en ersättare. Dock är det många företag som försöker sig på att försöka operera utan en person på befattningen eller genom att låta någon inom företaget axla denna roll men detta har visat sig skapa mer oro än nytta. Därigenom är det både mer gynnsamt och mer praktiskt att hyra in en interim chef för att hoppa in i rollen under tidsperioden som den ordinarie chefen är borta. Sålunda bör nämnas att den främsta fördelen med denna typ av tjänst är att företaget får in en konsult som kan se på och styra företaget med nya ögon under sin uppdragstid och på så vis tända en ny gnista i företagets övriga personal. Vidare undkommer företaget även en lång process av rekrytering och sålunda även höga rekryteringskostnader eftersom en interim chef ofta kan vara på plats en vecka efter att uppdraget meddelats till konsultmäklaren. Ytterligare anledning till att anlita en interim chef kan vara att företaget växer och att det därför behövs fyllas en chefsbefattning under just denna period innan en nyrekrytering kan genomföras.

Hur går processen till?

Det går snabbt och enkelt att anlita en chef för ett tillfälligt uppdrag. Det första steget är att ta kontakt med en bra konsultmäklare och med denne gemensamt komma fram till vilken befattnings som tillfälligt behövs fyllas. Sedan kontrollerar konsultmäklaren sin konsultpool för att ta fram de konsulter som är mest lämpliga för den roll som företaget behöver och sedan presenteras ett visst antal kandidater för företaget. Det slutgiltiga steget är sedan för företaget att välja vilken konsult de vill anlita.