«

»

Förbättra dina arbetsförhållanden

Allt fler blir sjuka på grund av stress på jobbet. I SvD presenterades en undersökning som gjordes av Unionen och som handlade om sjukskrivningar som var direkt kopplade till människors arbetsmiljö.

Det är en allvarlig signal när nära fyra av tio av arbetsmiljöombuden i Unionens undersökning svarar att det förekommer sjukskrivningar kopplade till arbetstid på den egna arbetsplatsen. Endast var tredje uppger att det inte förekommer alls. Trenden är svag, men vi ser en tydlig ökning av andelen arbetsplatser där tjänstemän sjukskrivs på grund av arbetsrelaterad stress.

Det är också allvarligt att övertidsarbete ständigt pågår i en omfattning och på ett sätt som står i direkt strid med både lag och avtal. Övertidsarbete får arbetsgivare bara ta till vid tillfälliga och oförutsedda arbetstoppar. Ändå är svaret från 83 procent av arbetsmiljöombuden att tjänstemän arbetar övertid eller mertid regelbundet på deras arbetsplatser. På de största arbetsplatserna uppger arbetsmiljöombuden att det förekommer nästan överallt.

Du kan läsa hela artikeln här.

Smarta lösningar minskar stressen

Om du är stressad på jobbet och känner att du inte riktigt hinner med. Försök då att göra någonting åt situationen. Kanske behövs det bara göra en mindre investering för att tjäna tid eller minska arbetsbördan. Om du exempelvis tvingas lägga flera timmar på att vika diverse pappersutskick förhand så kan du istället investera i en kompakt falsningsmaskin i bordsmodell. På så vis spar du både tid och energi som du kan lägga på andra arbetsuppgifter och då minskar såväl din arbetsbörda som din stressnivå.