«

»

Låt dig coachas av en ergonom

Ibland behöver man vägledas av en ergonom. Det är nämligen vanligt med skador av olika slag på grund av att man sitter för mycket på ett särskilt sätt, till exempel med böjd nacke, dålig hållning eller ansträngda armleder. Mer om detta skriver vi idag.

 

ergonomi ont i rygg stel MINDREDet är mycket som man kan göra för att få en bättre arbetsmiljö ekonomiskt, till exempel införskaffa ett höj- och sänkbart skrivbord från aktivmiljo.se. Annat att tänka på kan man med fördel läsa sig till på myndigheten Arbetsmiljöverkets hemsida. Här finns mycket att lära sig, både hur man som arbetsgivare kan tänka och vad man har rätt till som anställd när det kommer till just arbetsmiljö. När det kommer till inomhusarbete, som ju är de allra flestas arbetsmiljö, finns det en hel del att tänka på, så som risker i lokaler och i arbetsutrymmen, ibland beror dessa på maskiner och fordon men risker kan även innefatta den fysiska bilden av arbetsplatsen, detta kan vara att:

 

  • Små utrymmen som gör att det är svårt att variera sitt- och ståpositioner
  • Ojämna golv som riskerar snubblingar och fall
  • Dåliga räcken, ledstänger, trappor och lastöppningar
  • Olämpliga utrymningsvägar som försvårar utrymning vid brand
  • Dålig ventilation som gör en trött och seg
  • Olämpliga materialval som försvårar astma eller allergi
  • Dålig belysning som bländar och gör arbetet tröttande
  • Höga ljudnivåer som buller, som kan ge hörselproblem och stress
  • Störande ljud som försvårar möjligheten att kunna koncentrera sig på arbetet

 

Elkers.seI Svenska Dagbladet kan vi vidare läsa om hur det faktiskt är ny teknik som på många sätt är anledningen till en rad uppkomna ergonomiproblem. Dessa har kommit att döpas efter den tekniska apparat de är orsakade av (av överanvändning). Det är allt från paddnacke, sms-tumme till mobilarm. Det som är svårt att användningen av dessa ”devices” har ökat i så snabb takt att varken forskning eller Arbetsmiljöverket faktiskt hinner med att komma med nya rön samt att vägleda eller coacha. Den digitala revolutionen har många fördelar, det kan man konstatera, men inte när det kommer till att få folk att röra sig mer eller belasta kroppen rätt. Bland annat har frekvensen av nackbesvär hos unga ökat markant de senaste åren, något som oroar forskare.

 

Variera dina sittpositioner och böj inte nacken för djupt

I Expressen kan vi läsa om hur man slipper paddnacke och laptopknä, det är nämligen så att en bärbar dator kan ge utslag på benen. Ja, det är inte svårare än att sluta ha den där på benen, det är inte värt de utslag som kan uppkomma och dessutom bestå. Med paddnacke är det samma sak, ställ paddan på ett bord i stället och vila din kära nacke, den ska inte behöva utsättas för sådan press och tyngd som den gör av våra föränderliga tekniska vanor. Sitter man framåtböjd får man fysiskt ont efter ett tag, det är en lätt ekvation. Knepet är att variera din sittställning, för det handlar till syvende och sist om att man använder samma muskler hela tiden och detta gör dessa slitna och stressade, inflammerade om man så vill. Så sitt, stå och variera din sittställning. Träna gärna också om du har tid.