«

Minska stress på jobbet

Hälsoundersökningar som har gjorts visar att nästan varannan som är anställd känner sig mycket ofta eller ofta stressad på sin arbetsplats.

Det är en hälsorisk att ta på stort allvar när man blir utsatt för långvarig stress. Detta kan leda till att du presterar mycket sämre och arbeta med att motverka stressen är därför mycket viktigt. Alla behöver lugn och ro ibland.

Anledningen att de flesta känner sig stressade är hög arbetsbelastning, otydlig ledarskap, krav på tillgänglighet även utanför arbetstid med mera. Stress är en av de mest vanliga orsakerna till långtidssjukskrivning idag.

Tips för att minska din stress

Det finns en del tips att ta till sig för att minska stressen på sin arbetsplats. Gör så att det går att ersätta dig. Var inte ensam om ett projekt, eller något som bara du kan. Involvera dina kolleger så att det alltid finns någon som kan ta över ditt projekt eller arbetsuppgifter om det skulle behövas. Detta minskar din stress om du exempelvis blir sjuk.

Pausa

Det är viktigt med regelbundna korta pauser under hela arbetsdagen. Ät din lunch, hoppa inte över den för du har mycket att göra. När du är ledig så se till att hitta något som ger dig ordentlig återhämtning.

Styr tillgänglighet

Styr själv när du vill vara tillgänglig för jobbrelaterade saker efter arbetstid. De sista timmarna innan läggdags är det bra att undvika jobbrelaterade saker och istället göra sådant som faktiskt får dig att komma ner i varv istället.

Motion

Motion har visat sig att öka motståndskraften till stress. Det är viktigt att röra sig regelbundet och få in fysiskt aktivitet i din vardag.

Ställ rimliga krav

Ställ rimliga krav på dig själv. Vi är våra egna största kritiker vilket gör att vi sätter höga krav på oss själva. Ta inte på dig fler arbetsuppgifter bara för att visa för dig själv, kolleger eller chefer hur mycket du kan. Detta ger oftast motsatt effekt och du kommer känna dig ännu mera stressad med ännu mera uppgifter och måsten.

Dela upp projektet

Bryt ner stora arbetsuppgifter i mindre delprojekt. På detta sättet får du en bättre överblick över projektet och om det känns okontrollerbart prata med chefen och kollegorna. Du ska aldrig vara rädd för att be om hjälp.