Om coachning

Nuförtiden finns det många olika sorters coacher. Ordet coach betyder från början kusk, och kan på engelska även betyda landsvägsbuss. Det här kan tyckas konstigt, men är i själva verket logiskt. En coach ska ge vägledning, vilket ju på sätt och vis är kuskens uppgift. Coachen ska även hjälpa dig att komma dit du vill, även om det handlar om att förflytta sig i livet och inte i rummet. Det finns alltså vissa likheter även med bussen.