Dags för tillfällig kompetens?

Många företag gynnas av att anlita tillfälliga chefer för att röra om i grytan och på så vis påverkas företagets ledning och drift inte negativt under långa sjukskrivningar och ledigheter.

För stora och små företag är det alltid viktigt att ha kompetent backup-personal som snabbt kan hoppa in och sätta sig i den roll som arbetsuppgifterna kräver men när det är chefens position som tillfälligt behövs fyllas kan det bli svårare. Sålunda är det ytterst viktigt för företag att anlita rätt konsultmäklare som snabbt kan fylla chefens position med en kompetent och erfaren interim chef. Den grundläggande regeln när det kommer till att välja konsultmäklare är att denne ska vara nischad inom just interim på hög nivå och inte enbart hyra ut konsulter för lägre positioner än chefsbefattningar. Ett bra exempel är Konsultmäklaren Brightmill AB som låtit specialisera sig inom interim management-tjänster som specialister inom företagsledning, ekonomi, HR, sälj & marknad, IT & teknik samt produktionsledning för att på så vis sticka ut på konsultbolagsmarkanden. Vidare kan man i nämnda konsultmäklares affärsbeskrivning notera att de arbetar med transparens när det kommer till sina uppdragsformer för att på så vis både ge uppdragsgivaren och vald konsult en insyn i vilka kostnader som går vart och på så vis tydliggöra på vilket sätt resurserna fördelas.

Varför använda interim-tjänster?

I dagsläget finns det flera anledningar till att hyra in personer för chefsuppdrag som varar under en begränsad tid och det kan vara alltifrån föräldraledighet till sjukskrivningar. Så när en medarbetare på en chefsposition måste avstå från sitt uppdrag under en tid är det bra att hyra in en ersättare. Dock är det många företag som försöker sig på att försöka operera utan en person på befattningen eller genom att låta någon inom företaget axla denna roll men detta har visat sig skapa mer oro än nytta. Därigenom är det både mer gynnsamt och mer praktiskt att hyra in en interim chef för att hoppa in i rollen under tidsperioden som den ordinarie chefen är borta. Sålunda bör nämnas att den främsta fördelen med denna typ av tjänst är att företaget får in en konsult som kan se på och styra företaget med nya ögon under sin uppdragstid och på så vis tända en ny gnista i företagets övriga personal. Vidare undkommer företaget även en lång process av rekrytering och sålunda även höga rekryteringskostnader eftersom en interim chef ofta kan vara på plats en vecka efter att uppdraget meddelats till konsultmäklaren. Ytterligare anledning till att anlita en interim chef kan vara att företaget växer och att det därför behövs fyllas en chefsbefattning under just denna period innan en nyrekrytering kan genomföras.

Hur går processen till?

Det går snabbt och enkelt att anlita en chef för ett tillfälligt uppdrag. Det första steget är att ta kontakt med en bra konsultmäklare och med denne gemensamt komma fram till vilken befattnings som tillfälligt behövs fyllas. Sedan kontrollerar konsultmäklaren sin konsultpool för att ta fram de konsulter som är mest lämpliga för den roll som företaget behöver och sedan presenteras ett visst antal kandidater för företaget. Det slutgiltiga steget är sedan för företaget att välja vilken konsult de vill anlita.

Bra kontroslösnin ger bättre arbetsmiljö

När det kommer till vår arbetsplats så är det otroligt viktigt att vi både trivs och har en arbetsmiljö som både ät tillfredsställande och ergonomiskt bra.

Det är inte bara att fara till jobbet och riva av några timmar för att sedan bege sig hem och tar ett springpass. När det kommer till vår arbetsplats är det viktigt att de anställda ska våga kräva både en stimulerande arbetsplats där de känner att de kan yttra sig och koppla av på, men även där de har rätt bort, stolar och andra kontorsmöbler som underlättar.

Rätt kontor, rätt förutsättningar

Genom att de anställda befinner sig på ett stimulerande kontor kan man både få igång kreativiteten och arbetsprocesserna blir bättre, vilket i sin tur leder till bättre effektivitet och mindre sjukskrivningar som leder till att företaget går bättre. Det är alltså av största vikt att man som företag lyssnar på personalen. Arbetsmiljöverket menar att 6 av 10 anmälningar vid arbetsskador är belastningsskador, vilka kan förhindras med rätt ergonomiska kontorsmöbler. Och det är inte bara lyx med ergonomiska möbler, utan en bra och långsiktig investering.

Det bästa kontoret

För att få till det bästa kontoret så finns det många bra lösningar. Och den kanske bästa är självklart att se till sitt eget företag och vad som är bäst för just dessa och ta alla tips och göra om de till sina egna. Många menar att öppna kontorslandskap skapar ett bättre klimat med mer öppenhet, medan andra hävdar att just detta skapar större oro. Det finns även de företag som helt tagit bort de fasta platserna för att få större kreativitet. Men, i grund och botten handlar det om att man ska tänka på det ergonomiska och få in det i alla olika delar som man väljer att förbättra. Gör man det kommer man få långsiktigt bra resultat och ett gladare företag.

Så, som chef är det viktigt att tänka på de anställda, men det kan ibland vara svårt att se behoven så det är minst, om inte mer, lika viktigt för personalen att våga ta upp dessa frågor.

 

Varför lånar man pengar?

Den främsta anledningen till att man tar ett lån är för att man behöver medel för att finansiera ett visst projekt man tagit sig an så som ett hus- eller bilköp. Men många gånger lånar man för att ta sig upp på fötter igen efter en finansiell kris och med den rådande krisen i Europa är det allt fler människor som väljer att just låna.

Ett stigma som etsat sig fast är att det skulle vara dumt och något negativt att ta olika typer av lån för att klara av vardagsekonomin, vilket inte alls stämmer. Många gånger är det faktiskt ett sms- eller blancolån som räddar dagen i situationer där exempelvis ens partner blivit arbetslös och familjen är i behov av lite extra klirr i kassan. Så i den aspekten är ett snabblån inte alls något negativt utan kan istället vara den bästa lösningen på många jobbiga finansiella situationer. Vidare får man vid låneansökningar kontakt med en lånehandläggare som man i samråd med denne handläggare kan komma fram till en passande återbetalningsplan för just en själv och ens egen situation.

Blanda aldrig vänner och pengar

En välbeprövad huvudregel när det kommer till finansiella lån är att man aldrig ska låna pengar från sina vänner och bekanta eftersom detta vanligtvis slutar med osämja. Något som ofta spelar en stor roll i detta är att denna typ av lån inte är reglerade på ett korrekt sätt och därför är det viktigt att man är noga med att skriva avtal om man måste be en vän om ett finansiellt lån. Därför är det bättre att alltid ansöka om alla typer av lån hos en traditionell bank där alla regleringar finns. Dock om man har betalningsanmärkningar i sitt kreditregister kan man istället ansöka hos en alternativ lånegivare där kraven för att få ett blancolån inte är lika svåra att uppnå. Slutligen är det alltid bra att ha en uppställd och tidsbegränsad återbetalningsplan att följa istället för att man försöker betala av lån till en kompis på obestämd tid.

 

Vad händer om chefen plötsligt försvinner?

I affärsvärlden är det vanligt med att medarbetare kommer och går, men vad gör man egentligen om det är ens chef som oväntat slutar på arbetsplatsen?

Det viktigaste för en välfungerande arbetsplats är en kompetent arbetsstyrka med en handlingskraftig ledare som får kontoret att gå runt. Ibland händer det dock att chefen, av någon anledning, inte kan arbeta kvar och då är det ytterst viktigt att det finns någon som kan hoppa in och fylla chefens skor. Ett bra tips för företaget att använda sig av är att Interim Management som erbjuds av Forte executives och innebär att en erfaren person hoppar in och tar tag i alla lösa trådar för att få företagsdynamiken att stabiliseras. Det är även viktigt för företagsledningen att se till sina medarbetares bästa och se till att det är gedigen bra känsla på kontoret, även om deras närmsta chef inte finns på plats. Några bra tips är:

 

 • Arbeta förebyggande – se till att ständigt arbeta för en bättre arbetsplats och att alltid sätta dina medarbetare i första rummet.
 • Håll öppen dialog med medarbetarna – undvik onödiga konflikter och missförstånd genom att låta de anställda på företaget veta vad som komma skall t.ex. om deras chef ska sluta eller vara ledig en längre tid.
 • Skapa en Vi-känsla – på en arbetsplats arbetar man i som bäst som ett enhetligt team och det är viktigt att alla känner sig delaktiga och hörda.
 • Ha roligt på jobbet – se till att arbetsplatsen både är en plats för arbete och en plats för skratt.
 • Arrangera gemensamma event – Boka in konferenser där hela arbetslaget är välkommet att följa med eller varför inte en företagspicknick?

 

När företagsledningen varslats om att en av cheferna i företaget ska lämna företaget är det viktigt att göra berörda medarbetare varse om detta. Ett bra sätt att informera alla kollegor på jobbet är att ta för vana att hålla uppstarts- eller måndagsmöten varje vecka där företagsledningen har möjlighet att presentera förändringar och kommande projekt för sina anställda. Dessa typer av möten bra verktyg att använda sig av för att vårda relationen mellan ledning och medarbetare på ett effektivt och informativt sätt. Ett annat användningsområde för mötena kan vara för att exempelvis diskutera kommande företagsevent och bjuda in till utbildningar inom företaget med mera.

Konferens för bättre arbetsmiljö?

Hur mår alla på företaget egentligen? Och är det mycket oro, irritation eller småtjafs som ligger och pyr under ytan? Ja, det finns många lösningar på problemet. En enkel som kanske inte är den enklaste men som definitivt rör om i grytan är att ta upp och prata ut under ett möte på jobbet. Men, det gäller att ha i beaktning att det kan leda till värre problem då de anställa inte vågar prata ut och med det bara blir mer oroliga. Så, då gäller det att ta tjuren vid hornet, lägga ner lite tid och pengar och åka iväg på konferens för att komma tillbaka med nya tag och förhoppningsvis hamna i en ny och levande atmosfär. Besök www.konferens.nu för att boka in ett trevligt ställe som passar just er.

Sätt riktlinjer så alla vet vad som gäller

Det är viktigt med riktlinjer. Och det är även viktigt att denna konferens blir till något roligt där ni tillsammans ska diskutera hur företaget kan bli bättre. Det gör ni genom att lyssna på varandra och inte vara dömande. Beroende på vad ni är för typ av företag har Arbetsmiljöverket utformat olika broschyrer som alla bör ha och ta del av för att veta vad som gäller. Det finns ett grundpaket, som alla arbetsgivare bör ha och som ni sedan kan komplettera för att passa er bättre. Det kan även vara bra att innan ni far iväg gå igenom  vad för olika punkter ni ska ta upp och låta anställa komma med förslag. En bättre arbetsmiljö gynnar alla, och en bra konferens är en bra början på nya tag!

“Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.” (läs mer)

Att komma på rätt köl efter en arbetslöshet

Att vända skutan åt rätt håll är mycket lättare sagt än gjort. Men när det kommer till det verkliga livet så är det inte så enkelt. Det handlar om att ändra sina vanor och ta sig i kragen om du vill få fart på livet och att det ska blåsa medvind och inte motvind.

Ja, livet är fascinerande. Och det är inte många som känner på sig att de kommer förlora jobbet och med det tar sig i kragen eller på en gång börjar söka nytt jobb. Nej, för många kommer det som en chock. Och efter det kan det hända att en lång tid följs av arbetslöshet. Det är lätt att sitta på den andra sidan med ett tryggt jobb och säga att det bara är att söka nytt jobb och ge sig in i leken igen. Men, det är lättare sagt än gjort och det handlar även i många fall att du kan vara överkvalificerad för de jobb som finns, eller att samhället eller den typ av yrkesgren du klättrat in på är svag och inte kan bära fler yrkesverksamma. Enligt en artikel ur Dn.se kan vi läsa att arbetslösheten inte kommer sjunka fören 2015 och Anders Borg skriver att det är en ”motvind från världsekonomin som håller tillbaka återhämtningen i Sverige. Krisen i Europa påverkar oss och 2015 väntas arbetslösheten landa på 7,5 då den ligger på 8,3 år.

Men, det gäller att inte bli för mörk och tung i hjärtat utan se till sig själv och vad just du kan göra för just din situation:

 • Ändra dyra vanor
 • Ta ett snabbt lån
 • Hyra ut bostaden
 • Ta en kurs
 • Se till att ha en buffert

Många bäckar små

Ja, uttrycket ”många bäckar små” brukar man ta till när det talas om de små utgifterna som tillsammans blir till stora floder som sköljer över ens liv. Men, man kan även se det som att de små besparingar en kan göra i sitt liv och hur det kan påverka en. När den första krisen kommer och du har räkningar att betala kan det vara bra, även om många höjer ett varnande finger, att ta ett sms lån för att sedan sätta sig och göra upp en strategi på hur du ska ta dig ut ur denna livssituation. Och som punktlistan visar så finns det många bra knep att ta till, många fler än listan visar, på hur du kan göra för att komma på rätt köl. Det viktigaste är nog att inte tappa hoppet utan att se en ljusning där framme.

Att ha en buffert på ungefär tre månadslöner är en stor trygghet och gör att du kan andas ut på ett lite bättre sätt. Men se till att börja söka nytt jobb på en gång för att inte känna den där pressen av att behöva gå hemma och klättra på väggarna och komma in i ett tillstånd där tröttheten råder och hoppet känns långt borta. För det är precis vad som händer om dagarna blir till lördagar och tankarna är upp och ned.

 

Hur syns ni?

Det finns många spännande sätt att synas på och försöka sticka ut i det tunga mediebruset. Att välja rätt väg är inte lätt. Det handlar om att göra ett ordentligt research-arbete för att förstå sin målgrupp. Men även att inte gå på de vackra nitarna med att lägga allt krut på snygg tv-reklam. Att ha en bra grund att stå på är att veta om det är en ny snygg butiksdisplay som ska fixas, Banderoller eller vepor till bilen som behövs. Att sedan gå från idé till att få ut det i verkligheten ställer även stora krav på material och utformning. Här är det därför viktigt att man väljer ett företag med stor erfarenhet.

Utanför boxen

Ja, när det kommer till att marknadsföra sig handlar det om att vi måste se till hur vi vill visa upp oss – hur målgruppen på bästa sätt få den rätta känslan av oss. Ta Monki som exempel. De har valt att fokusera på webb-tv för att genom Youtube och Vimeo samt deras egen sajt gå ut med sitt budskap, presenterats av olika ”monki-girls”. Men, vi behöver inte använda oss av otraditionella metoder för att få fram vårt budskap och hitta den rätta tonen. Mycket handlar även i text och i formspråket. Det kan handla om fasadvepor som ger rätt skrik.

När det kommer till marknadsföring gäller det attvi tänker långsiktigt och att viska lyfta upp varumärket. Ibland tar det tid att etablera sig och att få plats i människors medvetande. Men, viktigt att tänka på är att när vi väl är där så är vi där och då är det svårt att flyga ut. Så, var inte rädd för att visa upp företaget och sticka ut. Tänk på att lyfta fram usparna: det unika med ert företag. Då kommer ni skilja er från mängden och flyta enklare framåt.

Bjud in till konferens

Vi vet att det är skillnad på konferens och konferens. Och det är även skillnad på vilka vi bjuder och vilka som dyker upp. Att tro att man ska bjuda in till en konferens eller frukost-seminarium där alla man vill ska komma, kommer. Är lite som att leva i en vacker bubbla som spricker så fort man kommer utanför hemmet. Men, självklart ska man inte vara cynisk utan ha som mål att alla man vill ska komma, kommer. Då finns det lite punkter man kan tänka på som är bra att bocka av. För, i grunden vill vi växa och utvecklas och lära känna nya människor.  Detta är något som är så självklart när man är yngre och som man verkar tappa med åren. Eller, man blir mer trygg och tror sig ha utvecklats klart. Man har det bra helt enkelt. Men, kanske är det även viktigt att se hur barn och unga nätverkar och skapar nya kontakter. För det är just var konferenser och seminarium till stor del handlar om: att lära känna nya människor för att ha en bättre eller ny arbetsrelation med.

 • Syfte – ha ett klart syfte vad det är du vill.
 • Budskap – är det lätt att ta in vad du vill? Skickar du ut inbjudan i rätt format?
 • Plats: Viktig är att ha en plats som andas den känsla du vill fånga. Du kan hitta event, konferens, kick off, mässa eller möte i Malmö som skräddarsyr lösningar. Annars om det är svårt att få till så är det smart att bjuda in till videkonferens.
 • Efterlämningsmaterial – det är alltid bra att ha något du kan lämna ifrån dig så de kan läsa vidare och där även kontaktuppgifter står.
 • Ta namn och mejl – Ha en lista på alla som kommer och någon som prickar av när de anländer. Detta för att även skicka ut mejl om konferensen och en sammanfattning.

Hitta rätt i livet

När det gäller livets alla vägar så finns det inte en mall eller facit på vad som är rätt eller vad som är fel väg. Det handlar helt enkelt om att bara börja promenera och välja en väg – men även att våga vända om eller hoppa på en ny väg för att se vart den bär en. Det är lätt att köra fast eller att inte se vart stigen bär då den är allt för krokig. Men, det fina är att har man lite vilja så går det alltid att ta sig ur sin cirkel. Det gäller bara att bestämma sig, och då gör man det oftast med en viljekraft på 110%.

Att ta sig ur cirkeln

Här kommer tre punkter på vad du kan göra, kanske ger detta inspiration till egna idéer och med det löser dina problem. Det är just vad det handlar om: att du ska börja få nya tankar i huvudet och att du placerar ett frö som förhoppningsvis blommar ur till något nytt och vackert.

 • Hoppa på en utbildning – det är aldrig försent att börja studera. Och i Sverige finns det fantastiska möjligheter. Dock har det blivit svårare med vägledningen för de yngre, så man ska nog inte räkna med att få så mycket hjälp utan söka svaren själv.
 • Ta ett lån – Att ta ett lån snabbt kan vara en god ide för att komma i rullning. Dock kan det vara bra att först ha en plan på hur detta lån ska kunna förbättra din livssituation, och sedan en plan på hur du ska kunna betala tillbaka det.
 • Flytta utomlands – nästan alla människors dröm. I alla fall någon gång i livet. Här handlar det bara om att våga ta steget och våga få en helt ny färgpalett att jobba med. Vågar du så kan du vinna mycket.

En skärmvägg kan minska stressen

Det finns, för den moderna yrkesmänniskan, många saker som kan störa koncentrationen, ge upphov till stress och helt enkelt minska det allmänna välbefinnandet både på arbetsplatsen och hemma. Det gäller att vara vaksam på dessa irritationsmoment, så att de inte får för stort inflytande.

Så vad kan man göra för att stressa mindre? Det beror naturligtvis på vilken typ av liv man lever, vad man arbetar med, m.m. En del stressade stadsbor drömmer om ett liv på landet, och skulle säkert må bättre om de kunde flytta till en gård en mil från närmaste tätort. Samtidigt vet vi att pendling inte är så bra för hälsan, det heller. Det finns säkert en och annan svensk som bor på landet, pendlar en timme till och från arbetet varje dag, och som gärna skulle ha det annorlunda.

Minska ljudnivån är ett knep

Även om man inte kan införa några generella förbättringar av alla människors liv så finns det vissa saker man kan göra. Buller på arbetsplatsen är något som många störs av, vare sig de arbetar på kontor, inom barnomsorgen eller på en fabrik. Att sätta upp dämpande skärmväggar är dock ett sätt att minska bullret. Det här blir allt vanligare, vilket bl.a. visas av att designpriser går till skärmväggar ibland. Andreas Klippinges skrämvägg fick ett pris 2008. Han berättar:

 – Den skärmvägg som Hyllteknik hade i sitt sortiment var den mest svårtillverkade produkten i hela deras sortiment. Det krävdes fyra maskiner för att göra en gavel. Min modell kommer som en färdig stålprofil som de bara kapar. Även det gamla akustikmaterialet var svårarbetat. Jag använder återvinningsbart polyesterfiber, samma som i pet-flaskor.
– Arbetskrävande produkter är billigare att tillverka i låglöneländer, min skärmvägg är anpassad för svenska förhållanden.

Andra skärmväggar finns att köpa på www.soundab.se.

«

»