«

»

Personalhälsa och organisation hänger ihop

I en nu aktuell forskning kan man se att personalhälsan och hur verksamheten organiseras hänger ihop. Om många är sjukskrivna är det ett tecken på att organisationen inte sköts så bra som den bör. 

1666007-man-with-paper-heart-on-white-backgroundDet är i en artikel från Sveriges Radio som man kan ta del av att man nu, i en forskning i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola sett ett samband när det kommer till hur en organisation styrs och hur hög sjukskrivningarna är. Vad man kan se är att kommuner som satsar på att se till så sina anställda håller sig friska och använder sig av företagshälsovården får då en personal som mår mycket bättre. För vad man ska tänka på som företag är att man inte är så mycket utan sin personal. Och det finns så otroligt mycket man som ledningsgrupp kan göra för att främja ett bra klimat. Allt från att vara inkluderande och med det låta sina anställda känna sig delaktiga i företaget, som vi skrivit mer om här. Men, även att vara uppmärksam på hur klimatet och arbetsbelastningen.

Personalet har makt

Vad man som anställd även ska tänka på är att man har mer makt än vad man kanske tror. Man måste våga stå på sig och tro på hur mycket man är värd. För, om man inte säger något så kan man heller inte klaga då ledningen inte vet hur man mår. Sedan är det en annan sak om ledningen väljer att ignorera och köra en i botten. Då får man helt enkelt se sig om efter ett nytt jobb om situationen inte blir bättre.