»

Teamcoaching viktigt för alla företag

”Erfarenhet trumfar ungdomlig iver på arbetsmarknaden. Den mest produktiva tiden på jobbet kommer åren före 50-årskalaset, visar en undersökning av tyska arbetsmarknaden. Enligt undersökningen, utförd av det tyska arbetsministeriet, var produktiviteten högst bland gruppen 45-49 år, men ända upp till 60-årsåldern låg man före de yngre.”

Vad man anses vara en av anledningarna till det resultat som studien visar på är bland annat att man i den högre åldern har hunnit hitta sin plats i yrkeslivet men också att man nu helt kan satsa på sin karriär från att tidigare ha haft ett större ansvar i en familj med barn. Att det är just erfarenheten som spelar också in, något man ännu inte har hunnit etablera och bygga upp när man är yngre och relativt ny inom sitt område.  Men hur ska de yngre tackla resultatet?

Dra fördel av de personliga egenskaperna

Är man ett yngre företag med många unga medarbetare kan det vara nyttigt att reflektera kring hur mans skulle kunna bli mer effektiva på arbetsmarknaden. Kanske är det dags för teamcoaching för att vässa sina förmågor och det som man presenterar tillsammans. De psykologiska aspekterna ska aldrig underskattas, att åka på en teambuildning är nyttigt för de allra flesta företag. På så sätt kan man hitta sätt att kompensera för den erfarenhet som man saknar inom andra håll. Oavsett om man är äldre eller yngre. För givetvis finns det även fördelar med att vara ung i yrkeslivet.  Det finns även studier som fokuserar på det fördelar som man kan utnyttja när man är ung på arbetsmarknaden.