«

»

Trend: Jogga vid skrivbordet

En ny hälsotrend spirar på kontoret: löpband under skrivbordet för att gå eller springa samtidigt som man sköter sina dagliga sysslor.

löpband på gymDet finns det flera smarta sätt att skapa en bra kontorslösning för att både skapa bättre arbetsmiljö och höja medarbetarnas hälsa. Och visst är det vida känt att det är bra för hälsan att stå upp framför skrivbordet då och nu under arbetsdagen, men nu är stå-och-arbeta-trenden på väg ett steg längre. Nu finns företag där de anställda spenderar dagen på löpband som står placerade under skrivbordet så att de kan variera mellan att stå still, gå eller rent av springa samtidigt som de svarar på mail eller skriver PM med mera. Dock är denna kontorslösning inte riktigt möjligt på alla arbetsplatser ännu, utan är del av ett forskningsprojekt som genomförs hos Örnsköldsviks kommun för att hitta ett sätt att få medarbetare att röra sig mer på jobbet. Till Dagens Nyheter säger Johanna Näslund som arbetar som personaldirektör på Örnsköldsviks kommun att det idag finns väldigt lite forskning om aktivitetsbaserat arbetssätt och att man därför i samarbete med Umeå universitet vill se hur rörelse faktiskt påverkar hälsan. Men löpband är inte det enda som medarbetarna på kommunen har tillgång till för att främja sin hälsa. Hos kommunen finns även pilatesbollar att tillgå och ingen på kontoret har en fast arbetsplats utan man har istället valt att göra som så att medarbetarna själva får välja plats utifrån vilket behov man har och vart man ska befinna sig under arbetsdagen. Med andra ord kan medarbetarna själva välja om de vill stå, sitta, gå eller till och med springa vid sitt höj- och sänkbara skrivbord där de även kan koppla in sina bärbara datorer.

Så fungerar forskningsprojektet

I kommunens lokaler finns totalt 16 löpband utplacerade och forskningsprojektet kommer fortlöpa under ett och ett halvt år så under denna tidsspann kommer garanterat både löpanden och pilatesbollarna att finnas på plats. Av de anställda är det totalt 150 personer som fortsätter arbeta i vanlig kontorsmiljö utan löpband och sedan är det 180 anställda som har tillgång – dessa två grupper kommer sedan att jämföras och till hjälp har forskarna enkäter och intervjuer som de analyserar. Bland annat kontrollerar man den upplevda arbetsmiljön och hälsan innan och efter att löpbanden och pilatesbollarna kom på plats – och det ska bli spännande att se resultatet sen!